Home

Historiek van de Koninklijke Brugse Biljartclub 1928 - 2012 

(verzameld uit de verslagboeken en informatie door enkele leden en oud leden)

 

De Club werd gesticht op 18 juni 1928 (ontstaan uit Club Cecile) en sloot zich onmiddellijk aan bij de Koninklijke Belgische Biljartbond.

De 1ste voorzitter was de Heer Jules Brondel. Na zijn ontslag op 21 februari 1930 volgde de Heer Albert Bruselle hem op.

Ten gevolge van ziekte diende de Heer Bruselle al vlug ontslag te nemen op 19 januari 1933.

De Heer Georges Vermeersch werd aangesteld als voorzitter a.i. en in deze functie aangesteld op 03 februari 1934.

De stichting geschiedde tijdens een periode van welstand.

In korte tijd telde de vereniging een 40-tal werkende leden en een 15-tal beschermende leden.

Deze laatste brachten geld in het laatje en hiermee kon de club op brede voet vooruit.

Tijdens de inhuldiging van het lokaal “Mon Bijou” op de statieplaats, had een match plaats tussen de heren Moons en Van Belle. Er werden coupes ingericht zoals de “Coupe Michiels” en de “Coupe Buick” , ook werd een “Coupe d’entrainement” voor 3de en 4de klasse gespeeld.

In 1929 werd de “Coupe Flandria” geschonken door beschermend lid de Heer Armstrong voor spelers van 2de en 3de klasse. Volgende namen zijn terug te vinden voor deze wedstrijden : Vermeersch – Vanderwoestijne – Demeuninck – Hardy – Delahaye – Stubbe – Demulder – Delobel – Lagauw – Decoster ….

In die tijd was er al sprake van “Coupe Alexis” die tot op heden nog gespeeld wordt. In december 1932 werd met hulp van “Cecile Club” de landelijke finale van 3de en 2de klasse ingericht. De Heer Hardy werd kampioen in 3de klasse. De Finale in 2de klasse zal bij velen herinnerd blijven als een memorabele strijd : na al hun partijen gespeeld te hebben bekwamen de deelnemers hetzelfde aantal punten, zodat dezelfde avond nog opnieuw moest gespeeld worden. Het einde was rond 04 uur ’s morgens. Stel je voor!

Op 8 februari 1934, ter gelegenheid van het nieuwe lokaal “Hotel Wellington” werd een exhibitiewedstrijd gespeeld tussen de Heren Moons en De Doncker. Op 19 september 1938 viert de club zijn 10-jarig bestaan op een luisterrijke manier. Alles gebeurde toen nog in de Franse taal en de kledij was in zijde (gilet).

De oorlogsjaren waren een gedwongen tijdperk van bijna volledige kalmte. In 1945 kwamen enkele nieuwe en veel belovende elementen in de club. Deze leden hechtten meer belang aan het betwisten van Kampioenschappen en Tornooien. Er heerste op dat gebied een gezonde wedijver tussen de leden.

Enkele resultaten

1945 – 1946

De Heer Lagauw promoveert naar 2de

De Heer Rammant is gewestelijk kampioen

1946 – 1947

Rammant en Van Tuykom promoveren naar 4de

Swimberge promoveert naar 5de

Proot wint “Coupe Buffet“ in Blankenberge

1947 – 1948

Lagauw promoveert naar 1ste klasse drieband

Rammant is gewestelijk kampioen 4de

Demey, Dusauchoit, Proot en Van Hille promoveren naar 5de

Het 20 jarig bestaan wordt democratisch onder de leden gevierd.

1948 – 1949

Hardy wordt Belgisch kampioen in 1ste

Dusauchoit en Proot promoveren naar 4de

Van Tuyckom wint “Coupe Ostendaise” en “Coupe Buffet”

1949 – 1950

Rammant proveert naar 3de

Swimberge is gewestelijke kampioen 5de

Vyvey gaat over naar 5de

Lacquiere is gewestelijk kampioen 6de

Becue wint “Criterium van de kust”

Zo komen er in die periode heel wat prijzen en promoties in de club.

Op 1 februari 1953 stelt de club 3.000 BF ter beschikking van de geteisterde leden van de federatie tijdens de overstromingen aan de kust.

Op 20 september 1953 viert men het 25-jarig bestaan en krijgt men de titel KONINKLIJK.

( zie hier onder de telegram ontvangen van zijne Majesteit de Koning Boudewijn.)

 

 

Het lidgeld bedroeg toen 250 BF en men speelde tegen 8 BF p/uur op het biljart. De prijzen waren in die tijd couverts (mes, lepel, vork). Het was de tijd dat de Heren Demey Robert en Braem Adelin heel wat werk verrichtten in de club.

Drie namen trekken onze aandacht :

1.De Heer Lange :

 

De echte stichter van de club

 

 

                             

 

 

2.De Heer Bruselle :

 

Hij was bedeeld met een goed oordeel en heeft een stevige basis gelegd voor een rechtschapen en sportieve geest in de club.

 

3.De Heer Vermeersch :

Heeft de grootste last op zijn schouders genomen vanaf 19 januari 1933.

Alles was niet altijd rooskleurig, maar hij wist met bedachtzaamheid maar ook met harde wil,

als het nodig was, de club gebracht waar ze nu (in 1953) was.

Hij gaf ontslag op 16 februari 1960 en werd op 23 juni 1960 opgevolgd door de Heer Van Mullem.

 

 

De grote uitbreiding van de club kwam onder het voorzitterschap van de Heer Van Mullem André.

                         

·Er werden 2 nieuwe matchtafels gekocht bij de firma van Laere

 

·Er was de verhuis naar de Tunnel (t’Zand)

 

·In 1972 werden 3 kleine en 1 grote tafel bijgekocht.

 

·De stad gaf een subsidie van 80.000 BF

 

·Het ledenaantal steeg tot 60.

 

Vooral de “Schaal Van Acker” werd een gekend en hoogstaand tornooi.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan in 1968 werd een Wereldkampioenschap ingericht namelijk kader 71/2 en ditvan 16 tot 20 oktober 1968.

Bij deze gelegenheid ontvangt de Heer Van Mullem het gouden kenteken van de Union Mondiale.

Het tornooi werd gewonnen door de Heer J. Marty. Deze Marty speelde de finalepartij uit in één beurt tegen Raymond Ceulemans.

Het Wereldkampioenschap bandstoten kende een finale met Ceulemans tegen Connesson. Later wordt ook nog een Europees kampioenschap georganiseerd.

Namen als Lagauw, Pollier, Fleurman, Braem, Tysenbaert en nog andere duiken regelmatig op.

De Heren Marechal en Christiaans zorgen voor de opleiding van de jeugd. Maar toen was het probleem van het aantrekken van de jeugd ook al aan de orde.

De Heer Van Tuyckom Michel volgt De Heer van Mullem op in 1978 als voorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

De Heer Rammant René volgt de Heer Van Tuyckom op in 1985.

In die periode werden panelen aangebracht in de zaal om de clubkas te spijzen.

In 1996 wordt verhuisd naar het huidig lokaal in de Diksmuidestraat 3b.

Een gloednieuw lokaal van 350m². Er staan momenteel 11 tafels (4 grote tafels en 7 kleine tafels).

Het ledenaantal is gestegen tot 200.

In 1998 wordt het bestuur volledig herschikt en met een verjongd bestuur wordt de wedren naar de 21ste eeuw hoopvol ingezet.

Het dynamische bestuur realiseerde dit jaar een schitterend tornooi “Ludo Dielis” met alles erop en eraan.

Er worden honderden matchen voor de federatie gespeeld, districtfinales en gewestelijke finales staan jaarlijks op de agenda.

Jaarlijks worden twee tornooien ingericht : Tornooi Zeevisgroothandel André en het Tornooi Koninklijke Brugse.

Twee Brugse ploegen nemen deel aan de NIDM competitie driebanden op Nationaal vlak.

Het bestuur doet een grote inspanning om de jeugd terug aan het biljart te krijgen.

Sedert een drietal maanden zijn er reeds heel wat nieuwe en beloftevolle spelers bijgekomen.

De Heer Pauwels en de Heer Marechal staan in voor de professionele begeleiding van onze jeugd, en dit op zaterdagmorgen.

Er wordt getracht voor alle leden voldoening te schenken en veel biljartplezier, zowel in de namiddag en tijdens de avond uren.

Het vernieuwde bestuur met als voorzitter de Heer Vanhecke Rik wil open staan voor alle positieve opbouw

en tegemoetkomen aan de redelijke wensen van de aangesloten leden.

September 2008 wordt het 80 jarig bestaan van de club gevierd met een groot en succesvol feest.

In 2009 spelen ondertussen 5 ploegen in de NIDM competitie en 3 ploegen in de Beker Der Gewesten competitie.

De club floreert nog steeds goed en telt 170 leden……

De club gaat ook on line op 15 juli 2009 met de website www.kbbc.be

Ook in 2010 wordt een Europees Kampioenchap georganiseerd voor landenploegen met juniores voor het eerst kan men de uitslagen ook simultaan 

online volgen op de website.

Het clubkampioenschap wordt in een nieuw kleedje gestopt en levert van sep 2009 tot nov 2010 meer dan 5000 wedstrijden op.

De website blijkt een meevaller van augustus 2009 tot december 2010 telt de site meer dan 22.000 bezoekers.

De club telt op 01 januari 2011 nog 165 leden met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar.

Kon. Brugse Zeevis Andre 1 zakt van tweede nationale naar derde nationale en voor het eerst zullen

we ook met 9 ploegen spelen in de verschillende ploegcompetities NIDM en beker der gewesten ....

Ondanks het overlijden en de vele ziektes van meerdere leden groeit ons ledenaantal terug aan naar 179 leden voor

het nieuwe sportjaar 2011 2012 .... de gemiddelde leeftijd in onze club bedraagt nu 64 jaar...

De clubcompetitie scheert hoge toppen met meer dan 3000 wedstrijden per sportjaar .. ook de website

groeit verder en kent geen onverdeeld succes. Het bestuur beslist ook om het Nationaal Bandtornooi

op klein biljart terug in ere te herstellen, wat dan ook zal doorgaan in het voorjaar van 2012 ...

Medio november 2011 Dhr. Rik Van Hecke trekt zich terug als voorzitter van de KBBC en neemt ontslag

Dhr. René De Cuyper wordt waarnemend voorzitter tot eind 2012.

Voor het eerst in de clubgeschiedenis spelen 3 ploegen in 1 seizoen Kampioen, Zeevis Andre 1 in 3de

Nationale NIDM en Brugse 1 drieband en Brugse 1 kader in Beker Der Gewesten, daarnaast worden

nog 3 ploegen 3de in hun reeks en op individueel vlak kende het seizoen 2011 - 2012 maar liefst

8 nationale finales waar van 2 nationale titels voor Koen Saver.... Guido Dequeker en Jean Marie Hacke

werden vice kampioen van Belgie in drieband 4de en 3de klasse match.. maar de kers op de taart kwam er

van het trio Marc Beirens, Andre Claeys en Walter De Busscher zij werden Kampioen Van Belgie Kader Beker der gewesten op klein Biljart.

(wordt vervolgd)...

Doelstelling van de club

·Biljartsport bevorderen voor jong en oud.

·Tornooien inrichten voor eigen leden (3 à 4 per jaar).

·District, gewestelijke en nationale finales inrichten.

·Regelmatig een Europees jeugd kampioenschap inrichten

·Eventueel een VES tornooi inrichten ???

Verschillende locaties van de KoninklijkeBrugse Biljart Club

·1928  Mon Bijou Stationsplein (nu t’Zand)

·1934  Wellington Stationsplein (nu t’Zand)

·1958  Vieux Bruges (officiële opening op 20/09/58) werd later de Sarma Lux

·1960  Kriekenhof Sint Gillis (verhuis op 27/06/60). Werd later omgebouwd tot jeugdhuis

·1963  Sint Georges Burg (werd later verkocht aan Ministerie van Justitie)

·1965  Tunnel ( t ‘Zand)

·1996  Diksmuidestraat (huidige locatie)

Voorzitters Koninklijke Brugse Biljartclub

1928-1930

De Heer Brondel

ontslag

1930-1933

De Heer Bruselle

gestopt wegens ziekte

1933-1934

De Heer Vermeersch

ad interim

1934-1960

De Heer Vermeersch

1960-1978

De Heer Van Mullem

1978-1985

De Heer Van Tuyckom

1985-1998

De Heer Rammant René

1998-2011

De Heer Vanhecke Rik

ontslag

2011-.......

De Heer De Cuyper René

ad interim

Ledenevolutie

1928  40 leden en 15 beschermende leden

1959  37 leden

1968  65 spelende leden en een 40-tal beschermende leden

1993  152 leden

1994  165 leden

1998  195 leden

2009  170 leden

2010  165 leden

2011  179 leden

2012  180 leden