Beste leden,

 

CORONAMAATREGEL DRAAGPLICHT MONDMASKER TERUG VERSTRENGD

 

Zoals eerder aangekondigd kan "voortschrijdend inzicht" bepaalde coronamaatregelen bijsturen en ons Vlaams ministerie van Sport heeft weeral een ambetante wijziging voorzien in haar maatregelen tegen het coronavirus !!  Raadpleeg de website van "Sport Vlaanderen" in de rubriek 'veel gestelde vragen' en dan weet je onmiddellijk waaraan we toe zijn !! :

"Mag ik biljarten, darts spelen... op café?
In principe moet je tijdens het sporten geen mondmasker dragen. Dit geldt ook voor snooker, biljart, darts, … als je de sportactiviteit in een afgescheiden ruimte kan beoefenen waar op dat ogenblik geen andere activiteiten plaatshebben. Dan zijn de regels van toepassing zoals bepaald in onze leidraad en het protocol voor sportinfrastructuurbeheerders. Je moet dan wel minstens 10m² per sporter voorzien.

Staan de biljart- en snookertafels of dartsdoelen echter in een ruimte opgesteld waar ook een horeca-activiteit doorgaat, zijn ze onderhevig aan de sectorale richtlijnen van de horeca. In horecazaken moet je steeds verplicht een mondmasker dragen, dus ook als er biljart, snooker of darts speelt. Enkel wanneer je neerzit aan een tafel om iets te drinken of te eten, mag je het mondmasker afzetten.

Let wel, voor cafés gelden er specifieke veiligheidsvoorschriften. Een café dient te voldoen aan alle maatregelen in deze gids van de FOD Economie."

 

Het feit dat er horeca-activiteit aanwezig is in onze club is mede doorslaggevend  !!  Deze ruimte is niet afgescheiden van onze biljartruimte !! 

We moeten dus een mondmasker dragen tijdens het biljarten en binnenkort ook het arbitreren !!

 

Hou het veilig en gezond !!

Met vriendelijke groeten

René De Cuyper
Voorzitter-sportbestuurder
Koninklijke Brugse Biljartclub

 

CORONAMODUS IN ONS LOKAAL VANAF MAANDAG 31 AUGUSTUS !!

 

Vanaf  maandag 31 augustus vanaf 13.30 uur is ons lokaal terug alle dagen geopend maar nog steeds volgens de gewijzigde manier van doen rond de gekende coronamaatregelen !!   

- we komen dus terug in de wintermodus, dat wil zeggen dat we enkel op dinsdagavond en op zondagnamiddag en -avond gesloten zijn :

- we werken met twee afgescheiden sessies op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, tussenin wordt de zaal volledig gereinigd :

     - vanaf 13.30 uur tot en met 17.30 uur, daarna verlaat iedereen het lokaal

     - vanaf 18.30 uur tot en met 23.30 uur, hier ook verlaat daarna iedereen het lokaal

     - op dinsdag : vanaf 13.30 uur tot en met 18.00 uur, daarna verlaat iedereen het lokaal

     - op zaterdag : vanaf 13.30 uur tot en met 18.30 uur, ook dan verlaat men het lokaal

     - op zondag : vanaf 09.00 uur tot en met 12,30 uur en ook dan dient iedereen het lokaal 

                           verlaten te hebben.

- enkel de leden van onze club hebben toegangsrecht, eventueel vergezeld van hun partner (geen andere familieleden of vrienden dus)

- federatieve leden van andere clubs die hun matchen dienen te spelen zoals in de NIDM, Beker der Gewesten, Beker van België, individuele competities en het tornooi André, mogen niet vergezeld zijn van supporters of familieleden, hiervoor is trouwens geen plaats meer voor !

- de belangrijkste verplichtingen zijn van toepassing : onderling afstand houden (1,50 m) en de         handhygiëne verzorgen (meer details worden uit de doeken gedaan in een e-mail)

- biljarten kan en blijft op het biljart die voor u beschikbaar is, verloop naar andere biljarts zal niet      worden toegestaan : men blijft dus spelen op het biljart die u vanaf binnenkomst gebruikt

- consumpties worden besteld en verbruikt aan de tafel die ter beschikking is nabij de gekozen          biljart; men drinkt steeds al zittend en bestellingen dienen te gebeuren via de interfoons

- alle verplaatsingen in het lokaal moeten gebeuren via het midden van de zaal (tafelvrij !!); dit          betekent dat WC-bezoek, een buitenverplaatsing, het betalen van de rekening, het tussendoor eens poetsen van de ballen, kortom alles, gebeurt via de zéér ruime middenstrook in het lokaal.

- aanrader : een persoonlijke ontsmettingsflacon op zak hebben, is zeker nuttig of een doek (zeemvel)  gedrenkt in een ontsmettend middel dewelke in een koker zit is bijzonder handig, dit voor uw eigen gemoedsrust (meer hierover in een e-mail)

- mondmasker:  DRAAGPLICHT TERUG VERPLICHT  -  Waar en wanneer ??

Het mondmasker moet neus en mond afdekken bij het betreden van het lokaal (ook handen ontsmetten aan het gelapparaat !!)

Het gebruik van een perfect gedragen mondmasker is VERPLICHT, ook tijdens het biljarten. Onze club is onderhevig aan de coronareglementering voor HORECA-zaken. Enkel wanneer u neerzit in een stoel of een zetel mag het mondmasker afgezet worden door deze te laten afzakken tot onder de kin, dus op keelhoogte zodat je gemakkelijk het mondmasker terug kan opzetten van zodra je terug recht staat !! In geen geval mag het mondmasker worden gelegd op de tafels waarop de consumpties staan !! Het zou kunnen dat deze maatregel nog wordt bijgesteld en dit na voortschrijdend inzicht van de FOD Economie of van Sport Vlaanderen die steeds wat later met bijkomende versoepelingen, verduidelijkingen of verplichtingen op de proppen komen !!

- het betalen van de rekening gebeurt nog steeds klassiek, er is geen betaalterminal beschikbaar

 

Onze leden krijgen nog, zoals gemeld, een uitgebreide e-mail om u te helpen en gerust te stellen, niet om jullie te ambeteren !!  Lees deze e-mail goed, dat zal veel misverstanden vermijden.

Er is ook plaats voorzien voor het consumeren van een afsluitertje na het biljarten.  Maar dit is wel beperkt gezien de opgelegde onderlinge afstand (weer 1,50 m). Hou daar rekening mee.

Toch nog enkele belangrijke zaken :

- buiten het lokaal wordt de afstand van 1,50 m onderling gerespecteerd !!  Gedrum kan niet !!

- zorg dat je corona-ontsmet bent van thuis uit (handen !!) Bij binnenkomst doet met dit terug !

- wees hoffelijk bij het betreden van het lokaal en al zeker ten opzichte van het barpersoneel !

- de biljartballen zullen reeds op de tafels liggen en na het biljartpartijtje moeten die blijven liggen !

- bij een eventueel overaanbod van kandidaat-spelers, zullen er leden moeten afhaken en dus          onverricht ter zake moeten terug keren op een minder druk moment.  Dat is voor de club een          nobele onbekende, maar dat is onmogelijk te voorzien.  Voor hetzelfde geld is het rustig.  Hopelijk een beetje begrip voor deze situtatie !

 

Tot slot : weet dat onze club geen beschuldiging van een nieuwe coronahaard kan beleven ! Als alle leden en hun eventuele partners, alsmede het barpersoneel, zich houden aan de aanbevelingen, dan niet verplichtingen dewelke door de overheid werden opgelegd, dan kunnen wij ons lokaal mooi open houden, wat we stellig hopen.  Alhoewel dat we momenteel leven van week tot week. Er valt binnen een termijn van veertien dagen niets te voorspellen ! Nog steeds rare tijden dus.

 

Het bestuur hoopt vooral dat jullie met zijn allen gezond mogen blijven, dat zal wel het voornaamste zijn momenteel !!  We wensen u alvast toch een mooi winterseizoen, met biljartplezier en een veilig gevoel in onze club. 

 

Met vriendelijke groeten,

 
René De Cuyper
Voorzitter-sportbestuurder
Koninklijke Brugse Biljartclub
29 augustus 2020