Beste leden,

 

HITTEPLAN - TIJDELIJK BEPERKTE OPENINGSUREN LOKAAL

 

Ondertussen weet iedereen dat er een verstrengd toegangsbeleid wordt gevoerd in onze club door de coronacrisis. Het dragen van een mondmasker, zelfs tijdens het biljarten, is het laatste toemaatje dat ons overkwam. De coronamodus blijft van kracht (zie mededeling na het hitteplan)

Komt daarbij dat we aan het begin staan van een serieuze hittegolf wat ons doet beslissen om tijdens het heetst van de dag ons lokaal te sluiten.
Het is een feit dat tijdens hete dagen er nagenoeg geen kat opduikt in ons lokaal tijdens de namiddagsessie, vorig jaar hebben we dat terdege ondervonden.
Komt daarbij dat we nu moeten spelen met een mondmasker en de airco niet mag worden gebruikt tijdens het biljarten, wat een bijzonder oncomfortabele situatie is.

We waren eerst van plan om vanaf vrijdag 07 augustus tot en met woensdag 12 augustus volledig te sluiten omwille van de komende hitte. Maar dat gaan we niet doen. Wat we wel zullen doen is het volgende :

 

Vrijdag 07 augustus : het lokaal is open vanaf 13.30 uur tot 17.30 uur en van 19.00 uur tot en met 23.30 uur (hopelijk valt die eerste hitte nog mee …)

Nadien zal ons lokaal steeds meer opgewarmd geraken (roofing dak !!) en dienen we in te grijpen :
Zaterdag 08 augustus : het lokaal blijft gesloten; dit is tevens de dag waarop de hitte het ergst zal zijn.
Zondag 09 augustus : normale zomersluitingsdag
Maandag 10 augustus : het lokaal is gesloten tijdens de namiddagsessie !! Tijdens de namiddag wordt het lokaal voorafgaandelijk gekoeld door de aircohet lokaal is wel open vanaf 19.00 uur tot en met 23.30 uur
Dinsdag 11 augustus : normale zomersluitingsdag
Woensdag 12 augustus : het lokaal is gesloten tijdens de namiddagsessie !! Tijdens de namiddag wordt het lokaal voorafgaandelijk gekoeld door de aircohet lokaal is wel open vanaf 19.00 uur tot en met 23.30 uur
Donderdag 13 augustus : normale zomersluitingsdag
Vrijdag 14 augustus : het lokaal is open vanaf 13.30 uur tot 17.30 uur en van 19.00 uur tot en met 23.30 uur (hopelijk is de hitte dan verdwenen …)
Zaterdag 15 augustus : feestdag – lokaal gesloten !

 

Op die manier trachten wij nog wat biljartgelegenheid te geven voor de leden in deze moeilijke periode (corona en hitte !!)
Mag ik vragen dat u dit rond vertelt aan uw leden-vrienden die eventueel niet bereikbaar zijn via e-mail, voor zover u dat natuurlijk weet.

Wij danken u voor uw begrip rond deze ingrijpende maatregelen.
Het is steeds mogelijk dat de bovenstaande planning nog gewijzigd wordt, maar dan zult u hiervan terug worden verwittigd.

Hou het veilig en gezond !!

Met vriendelijke groeten

René De Cuyper
Voorzitter-sportbestuurder
Koninklijke Brugse Biljartclub

 

CORONAMODUS IN ONS LOKAAL VANAF WOENSDAG 29 JULI  -  DRAAGPLICHT MONDMASKERS  !!

 

Op  woensdag 29 juli vanaf 13.30 uur openen wij ons lokaal met een TERUG gewijzigde manier van doen rond de coronamaatregelen !!  De veilligheidsraad heeft dit op maandag 27 juli beslist. 

Onze leden worden per e-mail terug gedetailleerd op de hoogte gebracht van de verstrenging !! Hier alvast toch nog eens de essentiële zaken waarmee jullie moeten rekening houden, mede inhoudend de bijkomende verstrenging :

 

- we blijven in zomermodus, dat wil zeggen dat we op dinsdag, donderdag en zondag gesloten zijn

- we werken met twee afgescheiden sessies, tussenin wordt de zaal volledig gereinigd :

     - vanaf 13.30 uur tot en met 17.30 uur, daarna verlaat iedereen het lokaal

     - vanaf 19.00 uur tot en met 23.30 uur, hier ook verlaat daarna iedereen het lokaal

     - op zaterdag : vanaf 13.30 uur tot en met 18.30 uur, ook dan verlaat men het lokaal

- enkel de leden van onze club hebben toegangsrecht, eventueel vergezeld van hun partner (geen    andere familieleden of vrienden dus)

- de belangrijkste verplichtingen zijn van toepassing : onderling afstand houden (1,50 m) en de          handhygiëne verzorgen (meer details worden uit de doeken gedaan in een e-mail)

- biljarten kan en blijft op het biljart die voor u beschikbaar is, verloop naar andere biljarts zal niet      worden toegestaan : men blijft dus spelen op het biljart die u vanaf binnenkomst gebruikt

- consumpties worden besteld en verbruikt aan de tafel die ter beschikking is nabij de gekozen          biljart; men drinkt steeds al zittend en bestellingen dienen te gebeuren via de interfoons

- alle verplaatsingen in het lokaal moeten gebeuren via het midden van de zaal (tafelvrij !!); dit          betekent dat WC-bezoek, een buitenverplaatsing, het betalen van de rekening, het tussendoor        eens poetsen van de ballen, kortom alles, gebeurt via de zéér ruime middenstrook in het lokaal.

- aanrader : een persoonlijke ontsmettingsflacon op zak hebben, is zeker nuttig of een doek (zeemvel)  gedrenkt in een ontsmettend middel dewelke in een koker zit is bijzonder handig, dit voor uw eigen gemoedsrust (meer hierover in een e-mail)

- verplichting : het dragen van een mondmasker en dat is nieuw !!  Waar en wanneer ??

Het mondmasker moet neus en mond afdekken bij het betreden van het lokaal (ook handen ontsmetten aan het gelapparaat !!), en dient verder steeds te worden gedragen, zelfs tijdens het biljarten !!  Enkel als je neerzit op een stoel of een zetel mag het mondmasker worden afgezet door deze te laten afzakken tot op keelhoogte, dus onder de kin.  Op die manier kan het mondmasker gemakkelijk terug opgezet worden van zodra men terug recht staat. In geen geval mag het mondmasker op de tafel gelegd worden waar de consumpties op geserveerd worden !!  Laat dat duidelijk zijn !!

Het zou kunnen dat dit later nog wordt bijgesteld.  De informatie zullen we door voortschrijdend inzicht wel bekomen via de FOD Economie.  

- het betalen van de rekening gebeurt nog steeds klassiek, er is geen betaalterminal beschikbaar

 

Onze leden krijgen nog, zoals gemeld, een uitgebreide e-mail om u te helpen en gerust te stellen, niet om jullie te ambeteren !!  Lees deze e-mail goed, dat zal veel misverstanden vermijden.

De vernieuwde WC's zijn nu (eindelijk) beschikbaar. Deze zijn momenteel enkel functioneel maar nog niet volledig afgewerkt, dat moet nog volgen en dit zonder dat de leden hierdoor zullen worden gehinderd. Het voornaamste is dat ze beschikbaar zijn !

Er is ook plaats voorzien voor het consumeren van een afsluitertje na het biljarten.  Maar dit is wel beperkt gezien de opgelegde onderlinge afstand (weer 1,50 m). Hou daar rekening mee.

Toch nog enkele belangrijke zaken :

- buiten het lokaal wordt de afstand van 1,50 m onderling gerespecteerd !!  Gedrum kan niet !!

- zorg dat je corona-ontsmet bent van thuis uit (handen !!) Bij binnenkomst doet met dit terug !

- wees hoffelijk bij het betreden van het lokaal en al zeker ten opzichte van het barpersoneel !

- de biljartballen zullen reeds op de tafels liggen en na het biljartpartijtje moeten die blijven liggen !

- bij een eventueel overaanbod van kandidaat-spelers, zullen er leden moeten afhaken en dus          onverricht ter zake moeten terug keren op een minder druk moment.  Dat is voor de club een          nobele onbekende, maar dat is onmogelijk te voorzien.  Voor hetzelfde geld is het rustig (goed        weer ?; en nog schrik van sommige leden ?).  Hopelijk een beetje begrip voor deze situtatie !

 

Tot slot : weet dat onze club geen beschuldiging van een nieuwe coronahaard kan beleven ! Als alle leden en hun eventuele partners, alsmede het barpersoneel, zich houden aan de aanbevelingen, dan niet verplichtingen dewelke door de overheid werden opgelegd, dan kunnen wij ons lokaal mooi open houden, wat we stellig hopen.  Alhoewel dat we momenteel leven van week tot week. Er valt binnen een termijn van veertien dagen niets te voorspellen ! Rare tijden dus.

 

Het bestuur hoopt vooral dat jullie met zijn allen gezond mogen blijven, dat zal wel het voornaamste zijn momenteel !!  We wensen u alvast toch een mooie zomer, met biljartplezier en een veilig gevoel in onze club. 

 

Met vriendelijke groeten,

 
René De Cuyper
Voorzitter-sportbestuurder
Koninklijke Brugse Biljartclub
28 juli 2020