Beste leden,

Beste bezoeker van onze website,

 

ONS LOKAAL GAAT TERUG OPEN MAAR IN CORONAMODUS

 

Op maandag 29 juni vanaf 13.30 uur openen wij terug ons lokaal en dit enkel op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag.  U kunt al vermoeden dat dit niet meer op dezelfde manier zal zijn dan een maand of drie terug.  Het bestuur en ons barpersoneel hield eraan om onze heropening zowel coronaveilig als ook ledenvriendelijk te houden. Daar is wat tijd en veel denkwerk over gegaan en dat was geen gemakkelijke oefening.  Het resultaat is voor onze leden enerzijds vertrouwd maar anderzijds ook een vraag om discipline en begrip voor de bezorgdheid van de leden zelf, het barpersoneel en het bestuur.  We heropenen op een manier dat elkeen het vanzelfsprekend vindt zonder te vervallen in lastige procedures die na verloop van tijd dreigen te verwateren.  Dat kan niet de bedoeling zijn, wetende wat ons te wachten zou kunnen staan als we met zijn allen alles terug normaal vinden.  Jullie worden dagelijks via TV en andere kanalen hiervan gewaarschuwd.

 

Onze leden worden per e-mail gedetailleerd op de hoogte gebracht tijdens het komende weekend van 27 juni.  Hier alvast toch enkele essentiële zaken waarmee jullie moeten rekening houden :

 

- we starten in zomermodus, dat wil zeggen dat we op dinsdag, donderdag en zondag gesloten zijn

- we werken met twee afgescheiden sessies, tussenin wordt de zaal volledig gereinigd :

     - vanaf 13.30 uur tot en met 17.30 uur, daarna verlaat iedereen het lokaal

     - vanaf 19.00 uur tot en met 23.30 uur, hier ook verlaat daarna iedereen het lokaal

     - op zaterdag : vanaf 13.30 uur tot en met 18.30 uur, ook dan verlaat men het lokaal

- enkel de leden van onze club hebben toegangsrecht, eventueel vergezeld van hun partner (geen    andere familieleden of vrienden dus)

- de belangrijkste verplichtingen zijn van toepassing : onderling afstand houden (1,50 m) en de          handhygiëne verzorgen (meer details worden uit de doeken gedaan in een e-mail)

- biljarten kan en blijft op het biljart die voor u beschikbaar is, verloop naar andere biljarts zal niet      worden toegestaan : men blijft dus spelen op het biljart die u vanaf binnenkomst gebruikt

- consumpties worden besteld en verbruikt aan de tafel die ter beschikking is nabij de gekozen          biljart; men drinkt steeds al zittend en bestellingen dienen te gebeuren via de interfoons

- alle verplaatsingen in het lokaal moeten gebeuren via het midden van de zaal (tafelvrij !!); dit          betekent dat WC-bezoek, een buitenverplaatsing, het betalen van de rekening, het tussendoor        eens poetsen van de ballen, kortom alles, gebeurt via de zéér ruile middenstrook in het lokaal.

- aanraders : een mondmasker dragen is aangeraden, een persoonlijk ontsmettingsflacon op zak      is zeker nuttig of een doek (zeemvel) gedrenkt in een ontsmettend middel dewelke in een koker      zit is bijzonder handig, dit voor uw eigen gemoedsrust (meer hierover in een e-mail)

- het betalen van de rekening gebeurt nog steeds klassiek, er is geen betaalterminal beschikbaar

 

Onze leden krijgen nog, zoals gemeld, een uitgebreide e-mail om u te helpen en gerust te stellen, niet om jullie te ambeteren !!  Lees deze e-mail goed, dat zal veel misverstanden vermijden.

De vernieuwde WC's zijn nu (eindelijk) beschikbaar. Deze zijn momenteel enkel functioneel maar nog niet volledig afgewerkt, dat moet nog volgen en dit zonder dat de leden hierdoor zullen worden gehinderd. Het voornaamste is dat ze beschikbaar zijn !

Er is ook plaats voorzien voor het consumeren van een afsluitertje na het biljarten.  Maar dit is wel beperkt gezien de opgelegde onderlinge afstand (weer 1,50 m). Hou daar rekening mee.

Toch nog enkele belangrijke zaken :

- buiten het lokaal wordt de afstand van 1,50 m onderling gerespecteerd !!  Gedrum kan niet !!

- zorg dat je corona-ontsmet bent van thuis uit (handen !!) Bij binnenkomst doet met dit terug !

- wees hoffelijk bij het betreden van het lokaal en al zeker ten opzichte van het barpersoneel !

- de biljartballen zullen reeds op de tafels liggen en na het biljartpartijtje moeten die blijven liggen !

- bij een eventueel overaanbod van kandidaat-spelers, zullen er leden moeten afhaken en dus          onverricht ter zake moeten terug keren op een minder druk moment.  Dat is voor de club een          nobele onbekende, maar dat is onmogelijk te voorzien.  Voor hetzelfde geld is het rustig (goed        weer ?; en nog schrik van sommige leden ?).  Hopelijk een beetje begrip voor deze situtatie !

 

Tot slot : weet dat onze club geen beschuldiging van een nieuwe coronahaard kan beleven ! Als alle leden en hun eventuele partners, alsmede het barpersoneel, zich houden aan de aanbevelingen, dan niet verplichtingen dewelke door de overheid werden opgelegd, dan kunnen wij ons lokaal mooi open houden, wat we stellig hopen.  Alhoewel dat we momenteel leven van week tot week. Er valt binnen een termijn van veertien dagen niets te voorspellen ! Rare tijden dus.

 

Het bestuur hoopt vooral dat jullie met zijn allen gezond mogen blijven, dat zal wel het voornaamste zijn momenteel !!  We wensen u alvast toch een mooie zomer, met biljartplezier en een veilig gevoel in onze club. 

 

Met vriendelijke groeten,

 
René De Cuyper
Voorzitter-sportbestuurder
Koninklijke Brugse Biljartclub