Collega's,

Beste Biljartvrienden in onze omgeving,

Onze website lag al een tijdje stil en dit omwille van het feit dat er voor onze medewerkers soms geen tijd meer overschiet om een website wekelijks te onderhouden.  Daarom heb ik als voorzitter voorrang gegeven om de club verder uit te baten zonder dat onze leden speelgelegenheid zouden ontbreken.  Men kan nu éénmaal niet alles doen !!  Om toch iedereen op de hoogte te houden hebben wij onze leden verder diverse e-mails gestuurd om op de hoogte te kunnen blijven van alles wat er in onze club afspeelt.

Maar hoe dan ook was een doorstart van onze website meer dan wenselijk.  Dit is dan ook gebeurd al moeten wij minstens nog één jaar werken aan de verdere uitbreiding ervan.  Jullie zullen merken dat onze website zich verder zal ontwikkelen week na week, en dit om u op de hoogte te houden van allerlei zaken en dit zowel voor de recreatieve als voor de federatieve leden.

Mag ik alvast Rob Beirens, Lieven Serweytens en Peter Thomas van harte danken voor de opstart van onze website in 2005  !!

Dank zij hun werk waren wij in de mogelijkheid om onze website nieuw leven in te blazen en dit onder de omstandigheden die ons momenteel worden geboden : een meer uitgewerkte en dynamische website en dit met bijzondere dank aan Tiani Platteau die nu het mastership op zich neemt !!  Tiani zal de website in de toekomst verder uitbreiden met bijzondere mogelijkheden die nodig zijn voor de goede werking van onze club. In elk geval kunnen jullie nu reeds de week- en maandkalender raadplegen.

Het is ook de bedoeling dat verschillende verantwoordelijke leden deze website verder zullen onderhouden, elk op hun eigen terrein.  U zult merken dat dit op termijn zal lukken.  Op die manier wensen wij jullie allen nog meer van dienst te kunnen zijn.

Met vriendelijke groeten,

De Cuyper René

Voorzitter - Sportbestuurder

BC Koninklijke Brugse